การใช้งาน Layers การ Copy และ Delete Layer

PHOTOSHOPการใช้งาน Layers การ Copy และ Delete Layer
      Layer เป็นส่วนสำคัญมากในการใช้งาน Photoshop มันเปรียบเสมือนเป็นแผ่นใสที่วางซ้อนกันอยู่ ส่วนที่ไม่มีภาพของแผ่นบนสุด ก็จะใส ทำให้เห็นแผ่นที่อยู่ข้างล่าง เพื่อความเข้าใจมาลองใช้งาน Layer กันเลย สมมุติมีรูปอยู่ 2 รูป ตามนี้

      ให้เปิดทั้ง 2 รูปออกมา จากนั้น ทำการ copy รูปที่ 2 โดยกดปุ่ม ctrl+c แล้ววางลงไปทับรูปที่ 1 โดยกดปุ่ม ctrl+v รูปทั้ง 2 ก็จะมาอยู่ในไฟล์งานเดียวกัน      ทีนี้ให้ไปดูที่ แถบ Layer จะเห็นว่า Layer รูปแรกชื่อว่า Background แล้วอีก layer ที่ทับอยู่ ชื่อ Layer 1 เราสามารถเปลี่ยนชื่อ Layer ได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Layer แล้วพิมพ์ชื่อลงไป แต่ในที่นี้จะไม่เปลี่ยนอะไร      ต่อมาให้เปิดภาพอีกภาพและวางลงไปตามเดิม ในที่นี้จะเปิดภาพที่เป็นรูปตัวหนังสือ แล้ววางลงไปดังภาพ      ไปดูที่แถบ Layer เราจะได้ Layer เพิ่มาอีก 1 สังเกตุที่รูปข้างหน้า Layer แต่ละอันจะมีรูปดวงตา กับรูปพู่กันอยู่ รูปดวงตาหมายถึง Layer นั้นถูกเปิดให้มองเห็นได้ ส่วนรูปพู่กันหมายถึง การทำงาน จะอยู่เฉพาะใน Layer ที่มีสัญลักษณ์พู่กัน      มาลองปิดการมองเห็นของ Layer 1 กัน โดยให้กดที่รูปดวงตา สัญลักษณ์ดวงตาก็จะหายไป      แล้วมาดูที่ภาพ จะเห็นว่า Layer1 หายไป วิธีเอากลับมาก็ให้กลับไปกดที่เดิมให้สัญลักษณ์ดวงตากลับมา      การสร้าง Layer ใหม่ ทำได้โดยการกดที่ ปุ่ม ก็จะได้ Layer ใหม่ขึ้นมาชื่อ Layer 3 ตามรูป      จากนั้นเลือกการทำงานไปที่ Layer 3 แล้วใช้ Brush Tool เลือกหัวแปลงรูปดาว และระบายลงไปในส่วนที่ต้องการ เราก็จะได้ ภาพทั้งหมด 4 layer รวมเป็นภาพแบบนี้      ทีนี้มาลอง copy Layer กันบ้าง วิธี copy ให้ คลิกขวาที่ตัว Layer ที่ต้องการ copy แล้วไปที่ Duplicate Layer... จะได้หน้าต่างให้กำหนดชื่อ ใส่ชื่อเสร็จแล้วก็กด ok      หรือจะใช้วิธีลาก Layer ที่ต้องการ copy ลงมาที่เครื่องหมาย ก็จะเป็นการ copy เหมือนกัน หรือจะใช้คีย์ลัด ctrl+j แทนก็ได้ ก็จะได้ layer เพิ่มมาอีก 1      ลองมาดูในภาพ อาจยังเห็นว่าเหมือนเดิมอยู่ เพราะว่า Layer ที่ copy มาวางทับพอดีกับ Layer เดิม ให้ใช้เครื่องมือ Move Tool ลากออกมาก็จะเห็นว่ามี Layer เพิ่มขึ้นมา หรืออีกวิธีในการ copy คือ กด Alt ค้างไว้ แล้วใช้เครื่องมือ Move Tool ลากรูปออกมา ก็จะเป็นการ copy เหมือนกัน      วิธีการลบ Layer ทำได้โดย คลิกขวาที่ Layer ที่ต้องการ ลบ แล้วเลือก Delete Layer จะมีกรอบขึ้นมาถามความแน่ใจอีกครั้งให้ตอบ Yes      หรือจะใช้วิธี ลาก Layer ที่ต้องการลบ ลงมาที่เครื่องหมาย ถังขยะก็ได้ ในที่นี้จะลบ Layer ที่ได้ทำการ copy ไปให้เหลือ 4 Layer เท่าเดิม      นอกจากการ copy การ delete Layer แล้ว การรวม Layer ก็สำคัญ โดยมี 2 คำสั่งที่ต้องรู้คือ Merge Down กับ Merge Visible คำสั่งนี้ใช้ได้โดยให้คลิกไปที่ รูปลูกศรที่อยู่ทางขวาบนของแถบ Layer ตามรูป      จะเห็นคำสั่งเกี่ยวกับการรวม layer โดยที่คำสั่ง Merge Down จะเป็นการรวม Layer ที่ทำงานอยู่ กับ layer ข้างล่างเข้าด้วยกัน มาทดลองรวม Layer โดยเลือกการทำงานไปที่ Layer บนสุด แล้ว เลือกไปที่ Merge Down หรือกด ctrl+e จะเห็นว่า Layer ที่เป็นรูปดาว กับ Layer ที่เป็นรูปตัวหนังสือถูกรวมเป็นอันเดียวกัน      ส่วน Merge Visible คือการรวม Layer ทั้งหมดที่กำหนดให้แสดงเห็น (ที่มีสัญลักษณ์รูปดวงตา) ให้ลองทำการรวม Layer ทั้งหมดเป็นอันเดียว ก็จะได้ดังภาพ      พื้นฐานของ Layer ก็จะมีเท่านี้ ส่วนในรายละเอียดก็ค่อยๆ ใช้การทดลองทำบ่อยๆ ศึกษาต่อไป

เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator