การกำหนดค่า Feather ให้กับ Slection เพื่อความกลมกล...

PHOTOSHOPการกำหนดค่า Feather ให้กับ Slection เพื่อความกลมกลืน
      Feather จะเป็นการกำหนดความฟุ้ง เพื่อความกลมกลืนระหว่างส่วนที่ selection กับส่วนที่ไม่ได้ selection เพื่อความเข้าใจมาทดลองใช้งานกัน เริ่มจาก สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา โดยไปที่ File > New... กำหนดขนาด 200x200 จากนั้น ทำการ select เป็นสี่เหลี่ยม ตามรูป แล้วเทสีแดงลงไป      จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีแดงจะตัดกับส่วนสีขาวข้างนอก selection อย่างชัดเจน ทีนี้ลองมาทำแบบกำหนดค่า feather บ้าง โดยทำการ select สี่เหลี่ยมข้างๆดังภาพแล้วไปที่ Select > Feather กำหนดค่าไว้ที่ 5 แล้วเทสีลงไป      จะเห็นว่า ส่วนที่เป็นสี กับส่วนนอก selection จะกลมกลืนกัน ไม่ตัดกันเหมือนตอนที่ไม่ได้กำหนดค่า Feather


เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator