ปรับความ มืด สว่าง และ ความตัดกัน ด้วย Brightness ...

PHOTOSHOPปรับความ มืด สว่าง และ ความตัดกัน ด้วย Brightness / Contrast
เริ่มต้นจากเลือกภาพที่จะทดลองปรับแสงมา 1 ภาพไปที่ Image > Adjustment > Brightness / Contrast       จะได้หน้าต่างการปรับแต่งแสงและคอนทรัส ในส่วนของ Brightness คือการปรับความสว่างหรือมีดของภาพ โดยถ้าเลื่อนไปทางขวาภาพจะสว่างขึ้น ถ้าเลื่อนไปทางซ้ายาพจะมืดลง หรือจะใส่ตัวเลขลงไปแทนก็ได้ ถ้าต้องการให้มืดลงให้ใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้า ส่วนคอนทรัส คือความตัดกันของแสงมืดกับสว่าง วิธีปรับ ก็ปรับในลักษณะเดียวกัน      ตัวอย่างภาพที่ปรับให้สว่างขึ้นและมืดลง เป็นดังภาพข้างล่าง ในตอนปรับให้ ติ๊กที่ Preview ด้วย เพื่อจะให้เห็นผลทันที      ภาพนี้ปรับ ความสว่างไปที่ +30 และ คอนทรัสไปที่ +40 จะได้เป็นภาพทางขวา เมื่อนำมาเทียบกับภาพต้นฉบับจะเห็นว่ากระปรับแสงและความตัดกันให้เหมาะสมจะทำให้ภาพดูดีขึ้นได้


เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator