การ Selection การตัด และลบ Selection

PHOTOSHOPการ Selection การตัด และลบ Selection
      การ selection มีส่วนสำคัญมากกับการทำงานใน photoshop มาทดลองการสร้าง selection เพิ่ม selection และตัด selection ให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยไปที่ File > New... กำหนดขนาด 200 x 200 pixel      สมมุตว่าเราต้องการ select ทั้งหมดของภาพ ให้ไปที่ Select > All หรือกด ctrl+a จะเห็นเห็นเส้น selection ที่ขอบของภาพ นี่คือการ select ภาพทั้งหมด      เมื่อต้องการยกเลิก selection ให้ไปที่ Select > Deselect หรือกด crtl+d เส้น selection ก็จะหายไป จากนั้นจะมาเรียนรู้วิธีการ เพิ่มการ selection หรือตัดบางส่วนของการ selection

      ให้เลือกไปที่เครื่องมือ จะเห็นว่าในแถบด้านบนจะมี icon 4 แบบนี้อยู่      icon เหล่านี้มีไว้สำหรับจักการ เพิ่มหรือตัด selction ให้เลือกไปที่อันแรกก่อน แล้วทำการ select เป็นรูปสี่เหลี่ยนผืนผ้าแนวนอนดังรูป      จากนั้น เราจะทำการเพิ่ม selection โดยกดเลือกไปที่ หรือกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วทำการ select เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ดังรูป เมื่อปล่อยมือ selection ทั้ง 2 อันจะถูกนำมารวมกันดังภาพด้านขวา      ต่อไปเป็นการตัด selection ลองใช้เครื่องมือ บ้าง แล้วเลือกไปที่ หรือกดปุ่ม alt ค้างไว้ แล้วทำการ select รูปวงกลม ดังภาพ เมื่อปล่อยมือ จะเห็นว่า ในส่วนที่เป็นวงกลมจะเป็นการตัดส่วนที่ select อยู่ก่อนออกไปการ เพิ่ม และตัด selction สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องมือ selction อื่นๆได้ด้วย

เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator