รู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำ Selection

PHOTOSHOPรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำ Selection
      นอกจาก กับ แล้ว เครื่องมือที่ใช้ทำการ select ยังมีอีกหลายนประเภท ไว้ใช้ในโอกาสที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม มาทดลองใช้เครื่องมือ selection แบบต่างๆ เริ่มจากเปิดภาพขึ้นมา 1 ภาพ      ลองใช้เครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องมีที่สามารถทำการ select ได้อย่างอิสระ ตามการลากเม้าส์ของผู้ใช้ เหมาะกับการ select ในงานที่ไม่ต้องละเอียดมากนัก      เครื่องมือ ไว้ใช้ selct งานที่ละเอียดกว่า จะเป็นการ select ทีละจุด แล้วมาบรรจบกันที่จุดแรกสุด       เป็นเครื่องมือที่ไว้สำหรับทำการ select สีที่ใกล้เคยงกัน ทดลอง select ที่ใดก็ได้ จะเห็นว่า สีบริเวณใกล้เคียงจะถูก select ไปด้วยนอกจากนี้ยังสามารถใช้ Color Range ในการ select ได้ โดยไปที่ select > Color Range      จะได้หน้าต่าง Color Range ขึ้นมา ให้ทำการคลิกเลือกสีใดก็ได้ภายในภาพ สี่ที่ใกล้เคียงกับสีที่เลือกจะถูกทำการ select โดยเราสามารถดูได้ก่อนจากภาพตัวอย่างในหน้าต่าง Color Range ส่วนที่เป็นสีขาว คือส่วนที่จะถูก select เราสามารถ เลื่อนแถบ Fuzziness เพื่อขยายหรือลดขอบเขตของสีที่จะเลือกได้      ในที่นี่ลองเลือกสีส้ม ที่เสื้อ แล้วปรับ Fuzziness ไปที่ 180 จะเห็นว่า จะได้ selection ในบริเวณที่เป็นสีส้มของเสื้อ รวมถึงฉากหลังที่เป็นสีใกล้เคียงกับสีส้ม      นอกจากการเลือกสี เครื่องมือ Color Range ยังสามารถเลือกเฉพาะส่วนที่สว่าง หรือมืดได้ โดยเข้าไปที่ select > Color Range เมื่อได้หน้าต่าง Color Range ขึ้นมา ให้เลือก Highlight จากแถบ select ดังภาพ      ก็จะเป็นการเลือก select เฉพาะส่วนที่สว่างของภาพ หรือถ้าต้องการเลือกเฉพาะส่วนที่มืดก็เลือกไปที่ Shadow


เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator