การปรับขนาด และเปลี่ยนรูปแบบของหัวแปรง หรือหัวพู่ก...

PHOTOSHOPการปรับขนาด และเปลี่ยนรูปแบบของหัวแปรง หรือหัวพู่กัน
      สำหรับการใช้งาน Photoshop มีหลายขั้นต้อนที่ต้องอาศัยการวาดการระบาย ด้วยเครื่องมือหลายชนิด เช่น Brush Tool , Burn Tool , Eraser Tool , Blur Tool ฯลฯ เครื่องมือเหล่านี้เวลาใช้จะต้องมีการกำหนดขนาดหัวแปรง เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถกำหนดขนาดได้จากทางด้านบน      นอกจากขนาดของหัวแปลง ยังมีชนิดของหัวแปลงหลายแบบให้เลือก โดยไปที่ Brushes Peresets ที่อยู่ทางด้านขวาบน หรือกด F5      จะมีหัวแปลงหลายแบบให้เลือก สามารถกำหนดขนาดได้โดยใส่ตัวเลขขนาดที่ต้องการ หรือเลื่อนแถบทางด้านล่าง ลองสร้างไฟล์ขึ้นใหม่แล้วใช้เครื่องมือ Brush Tool ระบายดูด้วยหัวแปรงแบบต่างๆ      นอกจากนี้การกำหนดขนาดของหัวแปลง มีคีย์ลัดให้ใช้คือ โดยกด <b>[</b> ที่คีบอร์ดเมื่อต้องการลดขนาดหัวแปลง และกด <b>]</b> เมื่อต้องการเพิ่มขนาด

เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator