การทำภาพให้มีลายเส้น เหมือนกับเป็นภาพจาก โทรทัศน์

PHOTOSHOPการทำภาพให้มีลายเส้น เหมือนกับเป็นภาพจาก โทรทัศน์
      ทำการสร้าไฟล์ใหม่ File > New... แล้วกำหนดขนาด ความกว้าง 1 pixel ความสูง 2 pixel และกำหนด Background Contents เป็น Transparent เพื่อให้พื้นหลังเป็นแบบโปรงใสจากนั้นใช้ <img src="photoshop/icon_zoom.gif" border=0 width=25 height=21> ซูมเข้าไปให้เห็นชัด จะได้ดังภาพแล้วใช้เครื่องมือ <img src="photoshop/icon_pencil.gif" border=0 width=25 height=21> แต้มสีดำลงบนส่วนบนของภาพมาถึงขันตอนการทำภาพนี้ให้เป็น Pattern โดยเลือกที่ Edit > Define Pattern...แล้วก็กำหนดชื่อ pattern ตามต้องการ แล้วกด okเวลาจะใช้งานก็เปิดภาพ ขึ้นมาสร้าง layer ขึ้นมาใหม่โดยกดที่ <img src="photoshop/icon_layer.gif" border=0 width=20 height=15> แล้วเรียกใช้ Pattern โดยไปที่ Edit > Fill...ตรง Use เลือก Pattern และตรง Custom Pattern ก็เลือก Pattern ที่เราได้ทำไว้ แล้วกด okก็จะได้ภาพออกมาเป็นเส้นๆ แนวนอน แบบนี้แต่จะเห็นว่าเส้นดูเข้มไป ก็ปรับค่า Opacity ของ Layer นั้นลงมาให้พอเหมาะก็จะสำเร็จเป็นภาพนี้


เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator