การทำภาพให้มีลายเส้น เหมือนกับเป็นภาพจาก โทรทัศน์

PHOTOSHOPการทำภาพให้มีลายเส้น เหมือนกับเป็นภาพจาก โทรทัศน์
      ทำการสร้าไฟล์ใหม่ File > New... แล้วกำหนดขนาด ความกว้าง 1 pixel ความสูง 2 pixel และกำหนด Background Contents เป็น Transparent เพื่อให้พื้นหลังเป็นแบบโปรงใสจากนั้นใช้ <img src="photoshop/icon_zoom.gif" border=0 width=25 height=21> ซูมเข้าไปให้เห็นชัด จะได้ดังภาพแล้วใช้เครื่องมือ <img src="photoshop/icon_pencil.gif" border=0 width=25 height=21> แต้มสีดำลงบนส่วนบนของภาพมาถึงขันตอนการทำภาพนี้ให้เป็น Pattern โดยเลือกที่ Edit > Define Pattern...แล้วก็กำหนดชื่อ pattern ตามต้องการ แล้วกด okเวลาจะใช้งานก็เปิดภาพ ขึ้นมาสร้าง layer ขึ้นมาใหม่โดยกดที่ <img src="photoshop/icon_layer.gif" border=0 width=20 height=15> แล้วเรียกใช้ Pattern โดยไปที่ Edit > Fill...ตรง Use เลือก Pattern และตรง Custom Pattern ก็เลือก Pattern ที่เราได้ทำไว้ แล้วกด okก็จะได้ภาพออกมาเป็นเส้นๆ แนวนอน แบบนี้แต่จะเห็นว่าเส้นดูเข้มไป ก็ปรับค่า Opacity ของ Layer นั้นลงมาให้พอเหมาะก็จะสำเร็จเป็นภาพนี้
Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator