การทำข้อความให้นูนขึ้นมาจากภาพพื้นหลัง

PHOTOSHOPการทำข้อความให้นูนขึ้นมาจากภาพพื้นหลัง
เริ่มจากเปิดภาพขึ้นมาจากนั้นใช้ เครื่องมือ พิมพ์ตัวหนังสือลงไปก็จะได้เป็น selection รูปตัวหนังสือ      จากน้นทำการ copy โดยกด ctrl+c แล้ววางลงไปที่เดิมโดยกด ctrl+v เราก็จะได้ layer ใหม่ที่เป็นรูปตัวหนังสือ      มาที่ layer ที่ได้ copy ไว้ แล้วใช้ Layer Style โดยเข้าไปที่ Layer > Layer Style > Bevel and Emboss... จะได้หน้าต่างกำหนดค่ากำหนดค่าตามต้องการ ก็จะได้ ภาพที่ดูมีตัวหนังสือนูนขึ้นมาอาจเพิ่มเติมด้วย Drop Shadow หรือปรับสีปรับแสง ตามต้องการ


เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator