การเปลี่ยนภาพสีให้กลายเป็นภาพ ขาว ดำ

PHOTOSHOPการเปลี่ยนภาพสีให้กลายเป็นภาพ ขาว ดำ
การทำภาพ ขาวดำ มีด้วยกันหลายวิธี ก่อนอื่นเปิดภาพที่ต้องการทำเป็นขาวดำขึ้นมาเริ่มจากวิธีปรับโหมด โดยเข้าไปที่ Image > Mode > Grayscale      การปรับโหมด จะทำให้ทุก Layer เปลี่ยนเป็น ภาพขาวดำทั้งหมด หากมีหลาย Layer จะมีขึ้นมาถามให้เลือกก่อนว่าจะรวม Layer ทั้งหมดหรือไม่ก็จะได้เป็นภาพขาวดำทั้งหมด และการทำงานหลังจากนั้นจะทำอยู่ในโหมด Grayscale      ในกรณีต้องการปรับให้เป็นขาวดำเฉพาะ Layer หรือเฉพาะส่วนที่ทำการ select ไว้ ให้ใช้คำสั่ง Desaturate แทน โดยเลือก Layer ที่ต้องการปรับ หรือทำการ select ในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนเป็น ขาวดำ แล้วเรียใช้คำสั่ง Desaturate โดยเข้าไปที่ Image > Adjustment > Desaturateก็จะได้เป็น ภาพขาวดำเฉพาะ Layer นั้น หรือเฉพาะส่วนที่ได้ทำการ select ไว้      หรือจะใช้วิธี ลดความเข้มสีลงมาจนสุด โดยเข้าไปที่ Image > Adjustment > Hue/Saturation แล้วปรับลดค่า Saturation ลงมาจนสุด ก็จะกลายเป็นภาพ ขาวดำ


เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator