Bum_Jess love love

Bum_Jess love love
Nickname
Dia {เดีย}
Gender
female
Date of Birth
28 May 1994
Age
26
Location
นนทบุรี
Job
กิน นอน และอยู่ไปวันๆ
Register Date
10 Dec 2008
Star for Vote
0 / 60
Wallpaper
116 wallpaper
Email
-
Web
advertisement

WEB LINK
ALBUM
FRIEND
gik_klm-FS
สนทนา
The-Reject
สนทนา
fon_love_SJ
สนทนา
เจ้าแม่หัวเห็ด
สนทนา
form_seori
สนทนา
Green Liez
สนทนา


Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator