วิเคราะเรื่องค่าเงินบาทปัจจุบัน

spermxy
[ 04-01-2020 - 12:56:46 ]วิเคราะเรื่องค่าเงินบาทปัจจุบัน เงินแข็งค่ามาก
ทำไห้เป็นจุดอ่อนในการส่งออกของไทย ในการ
แข่งขันกับสินค้าต่างประเทศทำไห้ส่งผลต่อการเติบโต
ของเศษฐกิจ และร่วมถึงภาคการท่องเที่ยว ทำไห้นักท่อง
เที่ยวหันไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ในต่างประเทศนั้น
ความพันพวนของค่าเงินเป็นสตาค์งถือว่ามีผลกระทบมาก
แต่ในไทย แข็งขึ้นหลักบาท ทางแบงค์ชาติได้ออกนโยบาย
มาหลายตัว แต่ก็ยังไม่เห็นผลอย่างที่ควร

http://www.star99.com/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้