ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปี

jsr
[ 05-09-2016 - 16:45:50 ]

เข้าเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศจีน ของรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปี การศึกษา


นักเรียนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลากหลายประเทศ
และสัมผัสวัฒนธรรมอันแตกต่างจากเยาวชนนานาชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร
******************
- สัญชาตไทย อายุระหว่าง 14-18 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
- มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
- มีเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2

หลักฐานประกอบการสมัคร
***************************
- สำเนาผลการเรียน(GPA) 3 ปี (2 ปีย้อนหลัง และ ปีปัจจุบัน)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- ค่าสมัครสอบ 200 บาท

สอบชิงทุนทุกวันเสาร์ต้นเดือน
- วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
- วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
- วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
- วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2560

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ >>> Line ID : jsreducation
IG : jsreducation www.jsreducation.com
02-9736879 / 086-3007744ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้