ความคิดสร้างสรรค์

spermxy
[ 30-03-2021 - 20:26:59 ]ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่กลั่นออกมาจากจิตวิญญาณ
ของคนคนหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายที่ของเรานั้นจะมีความคิดสร้าง
สรรค์ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นดังนั้นเมื่อมีคนแบบนี้ปรากฏตัวขึ้นมาพวก
เขามากที่จะได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่ความคิดสร้า
สรรค์ที่เป็นเพียงข้อนี้เท่านั้นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักที่จะประสบ
ความสำเร็จในหลายๆด้านเพราะว่าพวกเขานั้นมีความคิดที่แตกต่าง
จากคนอื่นออกไปมันจึงทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะแสดงจุดเด่น
ของตนเองได้ออกมาได้อย่างเต็มที่คนเรานั้นสามารถที่จะมีความคิด
สร้างสรรค์ได้เพียงแค่เรานั้นมองสิ่งอื่นให้แตกต่างกันออกไปจากคน
อื่นเพียงเท่านั้นมันเป็นเรื่องง่ายที่ฟังเข้าใจง่ายแต่เมื่อลงมือทำแล้วนั้น
เราจะพบกับความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึง
ไม่มีถูกผิดมันคือความคิดที่คนเรานั้นมีและมุมมองที่แตกต่างกันได้


http://www.star99v1.com/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้