ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ "Angel Fund for Startup"

daddee
[ 04-02-2018 - 08:36:10 ]ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ "Angel Fund for Startup" ภายใต้โจทย์แนวคิด “Green Solutions for Thailand 4.0” และ “Advancing Thailand’s Industry with AI Solution”

ดำเนินกิจกรรมโดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมโซน A ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

พบกับการเสวนา / บรรยาย
เสวนาหัวข้อ “Angel Fund เงินทุนเพื่อการจัดตั้งกิจการ”
- นายสมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- นายสามารถ ฉันท์แต่ง ทีมบ้านแดดดี
ผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุน Angel Fund

การบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมด้วย AI First”
โดย นายอัจฉริยะ ดาโรจน์ CEO Jump Space

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณณัฎฐ์ทิตา เสนาทิพย์
โทรศัพท์ : 02 215 3313 / 02 216 5498 ต่อ 118
E-mail : angelfund2561@gmail.com
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้