ประกาศเปลี่ยนระบบการจัดอันดับ wallpaper แบบใหม่ ( Wallpaper Ranking System 2013 )

Show Wallpaper
[ 09-06-2013 - 01:27:53 ]ระบบโหวตและจัดอันดับ Top Wallpaper แบบใหม่ (new system)

หากใช้เว็บแล้วภาพไม่ขึ้นตามที่ควรจะเป็นให้ลอกกด ctrl+F5 เพื่อเป้นการ refresh หน้าจอ

เมื่อ login เข้าเว็บมาในแต่ละวันจะได้ ดาวจำนวนหนึ่ง เพื่อเอาไป vote wallpaper ที่ต้องการ
ปริมาณดาวที่ได้ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับ จำนวน bonus point ที่มี
( stars per day --> depend on bonus points )
ส่วน bonus point จะได้จากการใช้งานในส่วนต่างๆของเว็บ เช่น การ vote wallpaper, การ comment
ยิ่งสมาชิกทำการโหวตบ่อยๆ bonus point จะเพิ่ม ก็จะยิ่งมีดาวมาให้โหวตเพิ่ม
ดาวถ้าใช้ไม่หมดจะถูกเก็บสะสมไว้ แต่จะเก็บไว้ได้ไม่เกินที่กำหนด โดยจำนวนสูงสุดขึ้นอยู่กับจำนวน wallpaper ที่สมาชิกนั้นเคย upload
( maximum stars --> depend on wallpaper uploaded )

ทางเว็บกำหนด จำนวนดาวสูงสุดไว้ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกใช้ดาวโหวตอยู่เรื่อยๆ ไม่เก็บสะสมทิ้งไว้เฉยๆ

(ข้อมูลตัวเลขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ในช่วงแรก อันดับ wallpaper จะยังไม่สมดุล เพราะยังมีทั้ง wallpaper ที่ใช้ระบบใหม่และเก่าปนกันอยู่

ระบบใหม่อยู่ในขั้นทดลอง หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งได้ที่กระทู้นี้


Show Wallpaper
[ 09-06-2013 - 01:29:28 ]อธิบายระบบเก่า (old system)
ส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลเสริม อธิบายถึงระบบเก่า สมาชิกไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้ครับ (supplementary Information , You can ignore this part)


ทำไมระบบเดิมไม่เปิดเผย รายชื่อและจำนวนคนกดโหวต ?

จุดประสงค์หลัก ทางเว็บต้องการให้ผู้โหวตมีอิสระในการโหวตอย่างแท้จริงและโหวตเพราะเกิดจากการชื่นชอบในภาพนั้นจริงๆ โดยไม่มีปัจจัยอื่นมาเป็นแรงกดดันหรือชังจูง

ข้อดี
      ถ้ามีการแสดงรายชื่อ การโหวตจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆ แต่อาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาส่งผลด้วย เช่น โหวตให้เพราะเป็นเพื่อนกัน, โหวตให้เพราะเกรงใจ, โหวตให้เพราะอยากมีชื่อให้คนจำ, โหวตให้เพื่อเป็นการทักทายว่ามาดูภาพแล้วนะ, โหวตให้เพื่อตอบแทนบุญคุณที่เขาเคยโหวตให้เรา หรืออื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้การโหวตไม่มีคุณภาพ ไม่ได้เกิดจากความชื่นชอบในภาพด้วยใจจริง สมาชิกที่อยู่มานานมีเพื่อนฝูงเยอะก็อาจได้โหวตเยอะกว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ด้วยเหตุนี้ทางเว็บจึงไม่เปิดเผยชื่อผู้โหวต

      ส่วนการไม่แจ้งจำนวนคนกดโหวตหรือจำนวนคะแนนโหวต ก็เพื่อป้องการการโกงในรูปแบบต่างๆ จะมีการโหวตที่ทุจริตบางรูปแบบที่ระบบจะไม่คิดคะแนนให้ การไม่บอกคะแนนโหวตให้รู้ ทำให้ผู้โกงหาแนวทางโกงได้ยากขึ้น

ข้อเสีย
      แต่ข้อเสียของแนวทางนี้ก็คือทำให้คนกดโหวตน้อย เพราะกดไปก็ไม่มีใครรู้เห็น ไม่มีใครชื่นชม ไม่มีใครขอบคุณ จากสถิติพบว่าภาพส่วนใหญ่มีจำนวนคนคอมเม้นมากกว่าจำนวนคนกดโหวต ทั้งที่การคอมเม้นทำได้ยากกว่า ต้องพิมพ์ ต้องกด ต้องรอโหลดหน้านั้นใหม่ การโหวตทำได้ง่ายๆแค่กดๆ แต่คนยังเลือกที่จะคอมเม้นมากกว่าโหวต ซึ่งน่าจะเป็นเพราะโหวตไปก็ไม่มีใครรับรู้

ระบบใหม่
      ในระบบใหม่ทางเว็บได้เปลี่ยนแนวทางใหม่เป็นทางตรงข้าม โดยมีการแสดงรายชื่อผู้โหวตทั้งหมด โดยคาดหวังว่าจำนวนคนกดโหวตจะมากขึ้น สมาชิกน่าจะรู้สึกสนุกขึ้น มีความเข้าใจในระบบโหวตมากขึ้น รู้สึกระบบโปร่งใสขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับข้อเสียตามที่ทางเว็บได้อธิบายไป ซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไร ถ้าแนวทางนี้ไม่ดี ทางเว็บก็จะกลับไปใช้แนวทางเดิมแทนระบบ Bonus Point เพื่อเพิ่มจำนวนคนโหวต
      ปัญหาอีกขอของการโหวตคือ จากสถิติพบว่าสมาชิกที่มี wallpaper ติดอยู่ในดันดับ มักจะมีการกดโหวตให้ wallpaper ของคนอื่นน้อยกว่าสมาชิกทั้วไป ทั้งนี้เข้าใจได้ว่าการกดโหวตนอกจากไม่มีใครรู้เห็น ยังไปทำให้อันดับ wallpaper ของคนอื่นสูงขึ้นเบียดของตัวเองลดลง ซึ่งส่งผลถึงอันดับ top creator ด้วย ดังนั้นคนในกลุ่มนี้จึงมีอัตรากดโหวตน้อยกว่าสมาชิกทั่วไป

      ทางเว็บจึงได้ทำระบบ Bonus Point ขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้คนรู้สึกอยากกดโหวตมากขึ้น เพราะกดแล้วสมาชิกก็จะได้คะแนนกลับไป โดยคะแนนจะไปมีผลกับอันดับ top creator ด้วย อีกทั้งระบบใหม่นี้มีการแสดงรายชื่อผู้กดโหวตด้วย น่าจะทำให้จำนวนคนกดโหวตมีมากขึ้นจำนวนโหวตเท่ากันทำไมคะแนนต่างกัน ?

      เนื่องจากเมื่อก่อนเคยมีปัญหาเรื่อง wallpaper ที่ติดอันดับ มักได้จากการที่คนโหวตให้เพราะชอบในตัวดารา มากกว่าโหวตให้เพราะทำภาพสวย เพราะสมาชิกในเว็บมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ คือกลุ่มคนทำกราฟฟิก กับ กลุ่มคนที่ชอบภาพดารา ซึ่งกลุ่มหลังมีเยอะกว่า และมักเลือกโหวตให้เพราะชอบดาราในภาพ ทำให้สมาชิกที่ทำภาพเก่งๆ แต่ไม่เน้นทำภาพดาราดังๆ หมดกำลังใจ อีกทั้งอาจจะมีการโกงด้วยการสมัครสมาชิกเข้ามาหลายชื่อและกดโหวตให้ตัวเอง

      ทางเว็บแก้ปัญหานี้โดย ยึดหลักว่า สมาชิกในกลุ่มที่เป็น creator(หมายถึงสมาชิกที่มีการลง wallpaper) น่าจะใส่ใจกับคุณภาพในการทำภาพมากกว่าตัวดาราในภาพ ดังนั้นน่าจะให้เครดิตกับคะแนนของสมาชิกที่เป็น creator มากกว่าสมาชิกทั้วไป

      จึงเกิดระบบ คะแนนสมาชิกขึ้น ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนจะมีคะแนนส่วนตัวที่ถูกซ่อนไว้ไม่เท่ากัน คะแนนนี้คำนวณจากหลายส่วน แต่โดยส่วนหลักแล้วคิดจากจำนวน wallpaper ที่สมาชิกนั้นเคยลง

      ระบบนี้ยังทำให้สมาชิกที่จะโกงอันดับด้วยการสมัครเข้ามาหลาย account เพื่อโหวตให้ตัวเอง การโกงจะส่งผลน้อยลงมาก เพราะ account ที่สมัครมาเพื่อการนี้ จะไม่ค่อยมีการลง wallpaper และจะมีวิธีการใช้งานบางอย่างพอให้ระบบแยกจากสมาชิกทั่วไปได้ ดังนั้น คะแนนสมาชิก จะต่ำ เวลาโหวตก็ไม่ส่งผลมาก

เช่น สมาชิกที่มีการลงภาพ 5xx ภาพ เวลากดโหวต 1 ครั้ง อาจจะคิดคะแนน 10 คะแนน
แต่สมาชิกที่มีการลงภาพน้อยหรือไม่ลงเลย อาจคิดแค่ 1 คะแนน ดังนั้นการโกงด้วยวิธีนี้จะส่งผลน้อยมากแก้ปัญหาสมาชิกมีหลาย account โหวตให้ตัวเอง

      ในระยะหลังทางเว็บตรวจพบว่า มีสมาชิกที่ทำการโกงด้วยการสมัครมาหลายชื่อสมาชิกเพื่อกดโหตให้ตัวเอง

      ถึงแม้การโกงด้วยวิธีนี้จะส่งผลน้อยเพราะทางเว็บได้ทำระบบ คะแนนสมาชิก ป้องกันไว้ แต่ผู้โกงก็มีความขยันและพยายามมาพอที่จะสมัครมาเป็นจำนวนมาก และเข้าที่ละชื่อเพื่อกดโหวตให้ตัวเอง และยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสมาชิกที่ขยันพอที่จะมีหลายชื่อและแต่ละชื่อยังมีการลง wallpaper อย่างสม่ำเสมอ ทำให้แต่ละชื่อมี คะแนนสมาชิก เพิ่มด้วย เมื่อทำกันเยอะๆก็ส่งผลต่ออันดับอยู่พอสมควร ทางเว็บจึงได้ทำระบบขึ้นมาอีก 2 ส่วนเพื่อแก้ปัญหานี้ คือ

1. ระบบ ตรวจสอบ % การโหวต
      ทุกครั้งที่มีการโหวตระบบจะเข้าไปเช็คว่า สมาชิกท่านนี้โหวตให้กับ wallpaper ของสมาชิกนี้กี่ครั้ง เมื่อเทียบกับการโหวตทั้งหมดถือเป็นกี่ % ถ้าหาก % เกินกว่าที่กำหนด ระบบจะไม่คิดคะแนนโหวตให้ จนกว่าสมาชิกจะไปโหวตให้กับ wallpaper ของสมาชิกท่านอื่น จนดึง % ในลงมาอยู่ในจุดที่ทางเว็บกำหนด ก็จะสามารถโหวตให้กับคนเดิมได้

      เช่น สมาชิก AAA ได้ทำการโหวต wallpaper มาทั้งหมด 100 ครั้ง แต่เป็นการโหวตให้ สมาชิก BBB ถึง 40 ครั้ง เท่ากับ 40% ซึ่งเข้าข่ายว่าเป็นคนเดียวกันหรือพวกพ้องเดียวกัน ระบบก็จะไม่คิดคะแนนให้

2. ระบบ blacklist
      ระบบนี้ก็ต่อเนื่องกับระบบข้างบน ถ้า % มันสูงจนเชื่อได้ว่าเป็นคนเดียวกันสมัครมาเพื่อโหวตให้ตัวเองโดยเฉพาะ ระบบจะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น มี IP หรือหมายเลขเครื่องตรงกันหรือไม่ ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ login เข้ามาเพื่อกดโหวตอย่างเดียวหรือไม่ ถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นคนเดียวกันจริง ก็จะเข้าสู่ blacklist คือระบบจะไม่คิดคะแนนที่โหวตให้แก่กันอีกต่อไป

      ซึ่งทั้ง 2 ระบบ ทางเว็บไม่ได้แจ้งให้สมาชิกรู้ตัว สมาชิกจะยังคงโหวตได้ตามปกติ (แต่ทางเว็บไม่ได้คิดคะแนนให้) ดังนั้น สมาชิกที่ใช้วิธีนี้ในช่วงหลังมานี้ ก็ถือว่าเหนื่อยเปล่าระบบใหม่กับการแก้การโกงโหวต

      ในระบบใหม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม ยังคงใช้วิธีตรวจสอบ % การโหวตแบบเดิมอยู่ แต่จะมีการเปิดเผยรายละเอียดให้สมาชิกเว็บสามารถเห็นได้โดยทั่วกัน โดยเมื่อคลิกที่รายชื่อผู้โหวต ระบบจะแสดง % การโหวตออกมา      ถ้าใครยังใช้วิธีนี้อยู่ ก็จะเป็นการประจานตัวเองไปในตัว

      ส่วน wallpaper เก่า ก่อนวันที่เปลี่ยนระบบใหม่ ทางเว็บจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้โหวต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ต้องการประจานสมาชิกที่เคยใช้การโหวตให้ตัวเองด้วยวิธีนี้
วัตถุประสงค์ของระบบ comment

      การคอมเม้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้วิเคราะห์วิจารณ์ภาพที่ลง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงภาพได้ทราบว่าตนเองมีข้อดีตรงไหนและข้อเสียตรงไหนให่้ต้องปรับปรุง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต ซึ่งก็จะตรงกับวัตถุประสงค์หลักของเว็บที่ต้องการพัฒนาฝีมืองานด้านกราฟฟิคของคนไทย

      ปัจจุบันการคอมเม้นไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์มากนัก เนื่องจากผู้ลงภาพเองก็ไม่พร้อมที่จะรับคำวิจารณ์ ผู้วิจารณ์ก็เกรงใจไม่กล้าวิจารณ์ตรงๆ ระบบคอมเม้นจึงเป็นเพียงการชื่นชมให้กำลังใจกับผู้ลงภาพเท่านั้น ทางเว็บจึงได้สร้างระบบเสริมต่างๆขึ้นมาหลายส่วนเพื่อพัฒนาการคอมเม้นให้มี ปริมาณมากขึ้น มีประโยชน์ขึ้น และตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นเพิ่มปริมาณคอมเม้นด้วยระบบให้ เหรียญยศ

      ผู้ที่คอมเม้นอย่างสม่ำเสมอจะได้เหรียญยศประดับไว้ที่คอมเม้น และเมื่อเหรียญมากถึงระดับที่ทางเว็บกำหนด กรอบคอมเม้นก็จะเด่นกว่าคนอื่น ทั้งหมดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการคอมเม้นมากขึ้น จากที่ใช้ระบบนี้มา 2 ปีเศษ ได้ผลค่อนข้างดี อาจมีข้อเสียงบ้างตรงที่มีคนพยายามปั๊มคอมเม้นเพื่อให้ได้เหรียญเยอะๆ แต่นั่นไม่ได้ผิดกฎแต่อย่างใดทางเว็บยังมองว่าการมีคอมเม้นดีกว่าไม่มี การคอมเม้นสั้นๆหรือแค่การลง emotion เฉยๆ ก็ยังเป็นกำลังใจให้เจ้าของผลงานได้ เชื่อว่าเจ้าของภาพรู้สึกดีกว่าไม่มีคนคอมเม้นเลย      ในการคำนวณคะแนนคอมเม้นจะไม่ได้นับจากจำนวนที่คอมเม้นโดยตรง แต่จะนับจากคะแนนคอมเม้น การคอมเม้นบางแบบจะไม่ได้คะแนน เช่นคอมเม้นภาพของตัวเอง หรือการคอมเม้นในภาพเดียวกันหลายๆครั้ง ระบบก็จะคิดให้แค่ครั้งเดียว

      ในระบบใหม่ก็ยังมีระบบเหรียญยศอยู่เหมือนเดิม แต่การคิดคะแนนจะละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Bonus Point คะแนนนี้จะส่งผลต่อหลายส่วนของเว็บด้วยระบบให้เจ้าของภาพกดโหวตให้กับคอมเม้นที่มีคุณภาพ

      ระบบนี้ทำมาเพื่อให้การคอมเม้นมีคุณภาพมากขึ้น โดยเจ้าของภาพสามารถกด + คะแนนให้กับคอมเม้นที่มีคุณภาพได้
โดยการให้คะแนนนี้จะเป็นความลับ ระบบจะไม่แจ้งให้คนอื่นหรือแม้แต่ผู้คอมเม้นทราบ โดยยึดหลักว่า อยากให้การกดให้คะแนนเป็นไปอย่างอิสระตามความต้องการของเจ้าของภาพจริงๆ ไม่ใช้เกิดจาก กดเพราะเกรงใจ เพราะตอบแทนบุญคุณ เพื่อการขอบคุณ หรือให้เพราะเป็นเพื่อนมาคอมเม้น หรืออื่นๆ      โดยการกดให้แต่ละคะแนน คะแนนคอมเม้นจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เช่นการคอมเม้น 1 ครั้ง ผู้คอมเม้นจะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าเจ้าของภาพกดให้ 1 โหวต ผู้คอมเม้นจะได้คะแนนคอมเม้นเพิ่มเป็น 10 คะแนน ถ้าเจ้าของภาพกดให้ 3 ผู้คอมเม้นจะได้ถึง 30 คะแนน จะเห็นได้ว่า การคอมเม้นอย่างมีคุณภาพเพียงครั้งเดียว จะมีค่ามากกว่าการคอมเม้นไม่มีคุณภาพอยู่มาก

      ทางเว็บคาดหวังว่าระบบนี้ จะทำให้การคอมเม้นมีคุณภาพมากขึ้น แต่จากที่เปิดใช้มา 2 ปีกว่า ระบบนี้ไม่เป็นไปตามเป้า เพราะมีคนกดน้อย อาจเนื่องจากเจ้าของภาพเห็นว่ากดไปก็ไม่มีใครรู้เห็น

      ในการปรับปรุงระบบครั้งนี้ทางเว็บจึงได้เปลี่ยนแนวทางใหม่ ให้มีการแจ้งจำนวนและชื่อผู้กดโหวตคอมเม้น และให้สมาชิกคนไหนก็ได้กด ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะเจ้าของภาพ และมีระบบตรวจสอบความถี่ให้การโหวตคนเดิมๆ เพื่อป้องกันการสมัครมาหลายชื่อโหวตให้ตัวเองระบบคิดคะแนนคอมเม้นอัตโนมัติ

ทางเว็บมีระบบตรวจสอบคุณภาพการคอมเม้นแบบพื้นฐาน เมื่อสมาชิกทำการคอมเม้น ระบบจะคิดคะแนนให้
( รายละเอียดของการคิดคะแนน ขอไม่แจ้งทั้งหมด เพื่อป้องกันการหาช่องทางทุจริต )
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าลงข้อความซ้ำๆหรือใกล้เคียงกับที่เคยลงจะได้คะแนนน้อย หรือลงแต่ emotion ก็จะได้คะแนนน้อย
โดยคะแนนจะอยู่ที่ 1-5 คะแนน คะแนนส่วนนี้จะส่งผลถึงการได้ เหรียญยศ และ bonus pointระบบให้คะแนน wallpaper ตามหัวข้อ

      ทางเว็บต้องการให้การคอมเม้นมีคุณภาพ ผู้ลงภาพสามารถได้ประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ทางเว็บไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนต้องมานั่งพิมพ์ยาวๆ วิจารณ์นั่นนี่ได้ ทางเว็บจึงทำระบบนี้ขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกสะดวกขึ้นในการวิจารณ์ wallpaper      ระบบนี้มีมาเพื่อเจ้าของภาพโดยตรง ให้เจ้าของภาพได้ทราบว่าภาพที่ลงมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน คะแนนที่ลงในส่วนนี้จะไม่มีผลต่อการจัดอันดับใดๆทั้งสิ้น ระบบจะไม่แสดงรายชื่อผู้ให้คะแนน เพื่อให้การให้คะแนนเป็นไปอย่างอิสระ สมาชิกที่เกรงใจไม่กล้าพิมพ์วิจารณ์ตรงๆ หรืออยากลงความเห็นแต่ขี้เกียจพิมพ์ สามารถใช้ระบบนี้แทนได้

      หลังจากเปิดทดลองใช้ระบบนี้มาได้ระยะหนึ่ง ผลยังไม่เป็นไปตามเป้า สมาชิกที่ไม่ลงคะแนนก็ไม่ลงเลย สมาชิกที่ลงก็มักจะให้เต็ม 10 ทุกข้อ ซึ่งผู้ลงภาพจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากลักษณะการลงคะแนนแบบนี้ ในอนาคนทางเว็บวางแผนไว้ว่าจะปรับปรุงระบบนี้ใหม่ อาจจะให้คะแนนได้หัวข้อเดียว และอาจมีการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนน

      อย่างไรก็ตามระบบนี้มีมาเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดเท่านั้น ทางเว็บยังคงคาดหวังถึงคุณภาพในการคอมเม้น ถ้าการคอมเม้นมีคุณภาพระบบนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

      สำหรับสมาชิกบางท่านที่อยากจะวิเคราะวิจารณ์ภาพ แต่ไม่ทราบแนวทางว่าจะพิมพ์อะไรดี ก็สามารถวิจารณ์โดยแยกเป็นหัวข้อต่างๆได้ ถ้านึกหัวข้อไม่ออก ก็สามารถใช้หัวข้อที่ระบบนี้มีเป็นตัวอย่างได้ครับSyafiya LeeJungAh
[ 09-06-2013 - 11:47:35 ]ผมชอบระบบเก่า
- TuliP -
[ 09-06-2013 - 12:10:13 ]ชอบตรงที่เว็บพยายามจะจัดการกับคนที่โกงอันดับนี่แหละค่ะ

แต่เรื่องการล็อกอินเพื่อเพิ่มดาว แล้วดาวมีวันหมดอายุนี่ มันมีผลเสียต่อคนที่นานๆเข้าแบบหนูรึเปล่า
เข้าใจว่าต้องการให้คนใช้ดาวเยอะโหวตให้คนอื่นบ้าง ไว้จะทดลองใช้ดูแล้วกันค่ะ

ปล.อยากให้จัดการเรื่องการจัดหมวดวอลล์เปเปอร์ด้วยนะคะ ยังมีคนจัดหมวดผิดเพื่อปั้มคะแนนหรือให้วอลล์ติดท็อปอยู่ค่ะ
ColoR OF tHe Wind
[ 09-06-2013 - 13:48:27 ]ยัง งง ๆ อยู่ 5555
jover de castro
[ 09-06-2013 - 13:55:14 ]okay i understand now even i cant read your post...Thanks for the error fix..but i dont know how to get the star point..i cant vote on other creators wallpaper..
-vava karr-
[ 09-06-2013 - 15:13:44 ]ระบบเก่าง่ายกว่าเพราะระบบเก่ามันจะโหวตยังไงก็ได้ไม่ต้องมีีดาว
มันจำกัดแบบนี้มันแปลกๆยังไงไม่รุ
PookLoveYoona
[ 09-06-2013 - 17:02:00 ]ที่อ่านมานี้ก็เข้าใจนะค่ะแอดมิน
ระบบใหม่ก็ดีไปอีกแบบ ระบบเก่าก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง
แต่มันก็มีข้อเสียนิดนึงเป็นบางข้ออ่ะค่ะ
chiaki
[ 09-06-2013 - 17:10:26 ]ขอบคุณพี่เว็บมากจริงๆค่ะที่คอยดูแลช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอด ขออะไรก็ให้ น่ารักกว่านี้ไม่มีแล้ว
ปัญหาหลายๆอย่างก็ตามแก้และพัฒนามาเรื่อยๆไม่มีหยุดเลย

จากด้านบนที่ได้อธิบายมา เห็นด้วยกับพี่เว็บทุกอย่างเลยค่ะ ประเด็นที่โดนใจมากเลยคือเรื่องของการคอมเม้นท์
เจอการปั๊มเม้นมากมายจริงๆ คือเป็นคนที่งานไหนสวยมากจริงๆเราถึงจะเม้น หรืองานที่ดูแล้วครีเอเตอร์คนนี้รับฟังคำแนะนำติชมได้ก็จะเข้าไปเม้น
ถ้าเป็นภาพที่ไม่ไหวจริงๆเราก็ไม่เม้น หรือภาพไหนที่ครีเอเตอร์รับคำวิจารณ์ไม่ได้เราก็ไม่เม้นเช่นกัน
ส่วนตัวคิดว่าระบบให้คะแนนวอลล์เปเปอร์แยกเป็นหัวข้อๆมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะ
แม้จะมีปัญหาที่ว่าคนใช้น้อยหรือให้คะแนนเต็มเสมออยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนโหวตตามความเป็นจริงเลย

อีกเรื่องที่อยากแสดงความคิดเห็นค่ะ คือเรื่องยอดดาวน์โหลดก็มีส่วนสำคัญในการคิดคะแนนใช่ไหมคะ
ส่วนตัวคิดว่าถ้าคนทำเอาลิงค์วอลล์ไปปล่อยที่อื่นก็จะสามารถเพิ่มยอดดาวน์โหลดได้มากเลยนะคะ
อยากให้การคิดคะแนนในส่วนนี้มีสัดส่วนน้อยลงค่ะ เพื่อความยุติธรรม

ตอนนี้ก็ยังงงๆก่งก๊งกับระบบใหม่นิดหน่อย แต่คิดว่าอีกซักแป๊บคงจะเข้าที่

ทั้งระบบใหม่และเก่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ถึงอย่างงั้นจุดประสงค์ของการปรับเปลี่ยนระบบ
คือเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆตามยุคสมัย ขอบคุณพี่เว็บจริงๆนะคะ สู้ๆนะคะ
chiaki
[ 09-06-2013 - 18:04:44 ]quote : jover de castro

okay i understand now even i cant read your post...Thanks for the error fix..but i dont know how to get the star point..i cant vote on other creators wallpaper..


you'll gain some of stars when you log in to the system on each day
the star you get per day depend on your bonus point (bonus point is from using other function of website such as voting ,comment.etc)
on each day if you use just some to vote the rest star'll be collected (the system limit the maximum stars depend on amount of wallpapers that you uploaded)
in early of this phase the point or number data will not stable yet
and the rank of top wallpaper will not stable too because of old wallpapers still using the old system
may be we have to wait for a while ^^
the system is in the 'test' phase if you find some problem or have any question you can tell us here in this topic


I hope this help jover
sorry for my poor english

jover de castro
[ 09-06-2013 - 22:26:00 ]wow..thank you for the translation,chiaki..its a little clear to me...and i love the idea of the new system "Star Points"..thats why lately i cant vote on other wallpaper because i have a Zero Star Points...But when someone vote on my wallpaper..i collect 20 star points..i can spend the points in voting others wallpaper..i love the new system..you can see who vote on your wallpaper..this prevent cheating/using multiple account..the admin is genius and the rest of showallpaper's staff..thanks you again
elftantri
[ 10-06-2013 - 17:40:04 ]ฉันจะขอให้ผู้ดูแลฉันต้องการเปลี่ยนภาพโลโก้ของฉัน แต่คำตอบคือข้อผิดพลาด..
Syafiya LeeJungAh
[ 10-06-2013 - 18:20:13 ]I WANT OLD SYSTEM PLEASE
Showwallpaper Admin , I want you change the new system.. back to old system
FonandFahLoveSNSD
[ 10-06-2013 - 18:43:26 ]ระบบใหม่ก็ดีเหมือนกันนะค่ะ
Maxxiiz
[ 16-06-2013 - 23:23:37 ]ดูเหมือนระบบใหม่จะพยายามแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องนะคะ
ถึงแม้ว่ายังไงมันก็คงไม่มีระบบไหนที่จะดีไปซะทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ซะทุกอย่าง
แต่อย่างน้อยพี่ก็พยายามคิดที่จะปรับปรุงมัน ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมที่จะรับฟังความเห็น
แค่นั้นก็ดีพอแล้วคะ
iamsyerah
[ 17-06-2013 - 11:36:33 ]I dont agree with the new system
and some creator have multiple acc
we dont know if they vote on their own wallpaper
sassy young ka
[ 17-06-2013 - 20:14:15 ]สวัสดีคะ ผู้ดูแลระบบเว็บ

ดีใจมากๆคะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ ส่งผลดีมากกว่าผลเสียคะ (ตามความคิด)

โหวตได้อิสระ ตามวอลล์ที่เราคิดว่าสวยงาม เก่ง เจ๋งจริงๆสุดๆเทคนิค กราฟฟิค การมีไอเดียเก๋ ลงตัวในทุกๆอย่าง ตามใจแต่ละคน

เปิดเผยผู้โหวต และ ไม่โหวตเม้นเฉยๆก็ไม่ว่ากัน ดูใส เปิดเผยดีคะ

และเป็นการบังคับให้สมาชิกโหวตวอลล์ที่สวยจริงๆขึ้นอันดับท็อป สูงอันดับ1 ตามความเป็นจริง

เห็นด้วยๆมากๆคะ

แรกทุกๆคนจะยังไม่ชิน แต่ไม่เกิน 1 อาทิตย์ทุกๆคนจะคุ้นเคยและรู้จักระบบใหม่มากขึ้นคะ

like like อยากเสนอแนวทางอีกเรื่องคะ

แต่อยากเปลี่ยนชื่อคะ ผู้ดูแลจะมีโครงการให้แก้ไขชื่อไหมคะ..........

ชื่อเดิมยาวมากเกินไปคะ ^^ แต่เปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ (กลัวเป็นการยากในการแก้ไขคะ)
GillianBarbie
[ 02-08-2013 - 23:55:24 ]Show Wallpaper
[ 22-09-2013 - 04:48:46 ]เปิดมาดูอีกที เพิ่งรู้ว่าที่โพสต์ไปทั้งหมด รูปภาพไม่ขึ้น ไม่มีใครแจ้งเลยแฮะ
Ria Mariani
[ 25-09-2013 - 22:17:59 ]I can't to understand that
กระทู้นี้เป็นกระทู้เก่า ไม่สามารถลงข้อความเพิ่มได้