Design Page

Chickalek
[ 02-01-2012 - 10:56:46 ]Design Page ไม่ได้ค่ะ เซฟแต่ละส่วนแล้วก็ยังคืนค่าเดิมตลอด ปรับปรุงเหรอค่ะ แล้วเมื่อไหร่ใช้ได้??
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้

เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ