คลิ๊กเข้าหน้าจอ Top 100 creator ไม่ได้ครับ

silph
[ 13-03-2007 - 17:23:05 ]ถ้าอยู่ที่หน้าจอหลัก (Home page) แล้วคลิ๊กเข้าไปที่ Top 100 creator จะเข้าได้ปกติ แต่ถ้าอยู่ที่หน้าจอ New wallpaper แล้วคลิ๊กเข้าไปที่ Top 100 creator จะเข้าไม่ได้ครับ
Show Wallpaper
[ 14-03-2007 - 04:12:01 ]ขอบคุณที่แจ้งเข้ามา ตอนนี้แก้ไขแล้วครับ
กระทู้นี้เป็นกระทู้เก่า ไม่สามารถลงข้อความเพิ่มได้