IU Wallpaper by Jessyly
0

   
0

   IU
: : Wallpaper Name : : IU
: : Creator Name : : Jessyly
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1920x1080 Pixel
: : File Size : : 911 KB
: : Vote : : 10
: : View : : 94 Times
: : Date Added : : 01 May 2020
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
9.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Jessyly
Tiffany (SNSD)
f(x) KRYSTAL
TaeYeon "HAPPY" Ver. 2
Tiffany (SNSD)
Jiyeon
Tiffany (SNSD)
Gayoon (4MINUTE)
Jia 'Miss A'
Girls Day (DARLING)
Tzuyu (TWICE)