JiHyo Wallpaper by Pyukum
0

   
0

   JiHyo
: : Wallpaper Name : : JiHyo
: : Creator Name : : Pyukum
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1920x1080 Pixel
: : File Size : : 967 KB
: : Vote : : 17
: : View : : 779 Times
: : Date Added : : 12 Aug 2019
: : Tag : : jihyo, twice
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
6.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
5.7
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
6.3
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
5.3
จำนวนคนลงคะแนน 3 คน


randy Ghalieb17 Sep 2019 - 17:33:34

randy Ghalieb
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Pyukum
Irene 7w7
Jihyo
SinB | •kiuminnu
Exid
M I N Y O O N G I
JenLisa ✨
Ryujin
K I L L T H I S L O V E
Sorn ✨
Mina ✨


Relatate Wallpaper
Momo v2
Momo Edit
Jihyo
Jihyo
Feel Special
Jihyo
Dahyun
Momo ✨
Tzuyu
Chaeyoung Digipaintเว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ