BAMBAM / KUNPIMOOK BHUWAKUL Wallpaper by mugglez
0

   
0

   BAMBAM / KUNPIMOOK BHUWAKUL
: : Wallpaper Name : : BAMBAM / KUNPIMOOK BHUWAKUL
: : Creator Name : : mugglez
: : Category : : Thai Star
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 734 KB
: : Vote : : 14
: : View : : 928 Times
: : Date Added : : 16 Jul 2017
: : Tag : : Kunpimook Bhuwakul
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
9.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
9.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by mugglez
JENNIE KIM
JEON SOMI


Relatate Wallpaper
BAMBAM KUNPIMOOK BHUWAKUL
Bam Bam & Mint :: กันต์พิมุกต์ ภูวกุล & 	กุญชีภัสส์ พรปวีณ์วรก