Im YoonA HBD Wallpaper by Sutawadee
0

   
0

   Im YoonA HBD
: : Wallpaper Name : : Im YoonA HBD
: : Creator Name : : Sutawadee
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 185 KB
: : Vote : : 11
: : View : : 428 Times
: : Date Added : : 30 May 2017
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
7.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
4.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
5.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
4.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


Camil30 May 2017 - 23:47:53

Camil
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Sutawadee
SNSD Photo
Esther HBD II
Seo Hyun
IGAB_YoonA
ดวงใจอัคนี
YONG HWA-SEO HYUN
SNSD 02
SNSD 01
SUNJESS @ SPAO
IU