Im YoonA Birthday Wallpaper by Sutawadee
0

   
0

   Im YoonA Birthday
: : Wallpaper Name : : Im YoonA Birthday
: : Creator Name : : Sutawadee
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 968 KB
: : Vote : : 3
: : View : : 358 Times
: : Date Added : : 30 May 2017
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
8.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
3.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
4.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
3.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Sutawadee
SNSD Dior
Berry Z on the beach
SNSD 3Angle
GOGUMA Child
Esther HBD II
หนูนา หนึ่งธิดา
SNSD Classic Taeyeon
Tiffany HBD Project
SNSD - Jung Jess
SNSD StongJessica