TaeYeon 'WHY' 3rd ver. Wallpaper by Jessyly
0

   
0

   TaeYeon 'WHY' 3rd ver.
: : Wallpaper Name : : TaeYeon 'WHY' 3rd ver.
: : Creator Name : : Jessyly
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 1384 KB
: : Vote : : 18
: : View : : 678 Times
: : Date Added : : 23 Jun 2016
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


UnTuan24 Jun 2016 - 13:46:16

UnTuan
BEE_BIES23 Jun 2016 - 19:05:46

BEE_BIES
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Jessyly
Jessica Jung
Krystal Jung f(x)
Tzuyu (TWICE)
HBD YOONA♥ ver.2
Tzuyu (TWICE)
Tiffany (SNSD)
GIRLS' GENERATION
Tiffany Hwang
Girls Day (DARLING)
Hyeri (Girls Day)