Luna! Wallpaper by yuniverselukie
0

   
0

   Luna!
: : Wallpaper Name : : Luna!
: : Creator Name : : yuniverselukie
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1920x1080 Pixel
: : File Size : : 1119 KB
: : Vote : : 8
: : View : : 532 Times
: : Date Added : : 15 Jan 2016
: : Tag : : f(x), fx, luna
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
6.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
6.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
6.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
6.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


B1Soshi16 Jan 2016 - 14:59:56

B1Soshi
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by yuniverselukie
WENDY!
B2ST
Super Junior | BLUE LOVE
LABOUM
Kana Nishino
Jessica Jung
Tiffany!
NAEUN | CUTE
DooJoon | BEAST
Jessica Jung


Relatate Wallpaper
Jian
Taeryeong - LUNARSOLAR ✨
Eseo - LUNARSOLAR ✨ (2)
Yuuri - LUNARSOLAR ✨
Eseo - LUNARSOLAR ✨
Sailor Moon: Luna
f(x) l THE BADASS WOMANNNNN
Amber / f(x)
f(x) Luna_4Walls
f(x) Victoria_4Walls