TAEHYUNG (V) Wallpaper by AmandaSeomates Yoona
0

   
0

   TAEHYUNG (V)
: : Wallpaper Name : : TAEHYUNG (V)
: : Creator Name : : AmandaSeomates Yoona
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 1011 KB
: : Vote : : 20
: : View : : 775 Times
: : Date Added : : 22 Oct 2015
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
8.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


iamsyerah23 Oct 2015 - 14:55:25

iamsyerah
yuniverselukie22 Oct 2015 - 22:30:10

yuniverselukie
Mutia Shila22 Oct 2015 - 18:52:38

Mutia Shila
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by AmandaSeomates Yoona
••VIXX 1Look••
L {KIM MYUNGSOO} Wallpaper
Erza Scarlet
INFINITE F "LOVE SIGN"
SNSD ANNIVERSARY!
Tiffany Ceci Nature
Zhou Mi
IRENE
JESSIEE!! [JESSICA JUNG]
CHEN BirthDay Wallpaper