Beautiful Victoria Wallpaper by Real_beam
0

   
0

   Beautiful Victoria
: : Wallpaper Name : : Beautiful Victoria
: : Creator Name : : Real_beam
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 492 KB
: : Vote : : 8
: : View : : 619 Times
: : Date Added : : 20 Oct 2015
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


AmY_PiMlAdA20 Oct 2015 - 20:19:05

AmY_PiMlAdA
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Real_beam
fenix Chan
TTS
Chan&Baek
Blue of yuri
KaiDo
F(x) 4 walls ver.2
Tiffany hwang
Beautiful : Yoon A
DARK PCY
Tiffany
เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ