IRENE! Wallpaper by yuniverselukie
0

   
0

   IRENE!
: : Wallpaper Name : : IRENE!
: : Creator Name : : yuniverselukie
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1920x1080 Pixel
: : File Size : : 728 KB
: : Vote : : 13
: : View : : 934 Times
: : Date Added : : 14 Oct 2015
: : Tag : : RED VELVET, IRENE
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


erapaber14 Oct 2015 - 10:04:26
วอลสวยไอรีนก็สวย

erapaber
B1Soshi14 Oct 2015 - 08:58:36
ไอรีนสวยมากกกกกกก

B1Soshi
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by yuniverselukie
Jung EunJi
Tiffany!
LADY GAGA
Jessica | Dark
SeolHyun - AOA
Yeri | DUMB DUMB
Yoona | ART
Jung EunJi
U-Ji | BESTie (3)
Royal Pirates | Nature


Relatate Wallpaper
Red Velvet [Irene & Seulgi] - Monster
RED VELVET
Irene Red Velvet
Irene Red Velvet
Wendy Red Velvet 2
Yeri Red Velvet
JOY Red Velvet
JOY Red Velvet
Wendy Red Velvet
Seulgi Red Velvet