Jessica Jung Wallpaper by yuniverselukie
0

   
0

   Jessica Jung
: : Wallpaper Name : : Jessica Jung
: : Creator Name : : yuniverselukie
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1920x1080 Pixel
: : File Size : : 1288 KB
: : Vote : : 10
: : View : : 650 Times
: : Date Added : : 06 Sep 2015
: : Tag : : jessica, jung, jessica jung
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


I_love_kpop06 Sep 2015 - 11:59:42

I_love_kpop
PomPam_GG706 Sep 2015 - 10:04:35

PomPam_GG7
B1Soshi06 Sep 2015 - 06:59:56

B1Soshi
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by yuniverselukie
Tiffany | Flower
YuRi
Yoona | CASIO
Joy | DUMB DUMB
Sunny | CASIO
MoonByul [Magic Blur]
Jessica - POP|ART
SolJi
Girls' Generation ::Mr.Mr::
Yeri | Red Velvet


Relatate Wallpaper
Jeon Jungkook ❤️
Jungkook ❤️
Jeon Jungkook ❤️
HBD Jungkook BTS 2020
Jessica Jung
Jessica SNSD
BTS - Jungkook
Jessica SNSD
HBD Jungkook BTS 2019
So show me I'll show you