SEOHYUN! Wallpaper by alyaa_dalta
0

   
0

   SEOHYUN!
: : Wallpaper Name : : SEOHYUN!
: : Creator Name : : alyaa_dalta
: : Category : : Graphic
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 892 KB
: : Vote : : 20
: : View : : 1028 Times
: : Date Added : : 21 Jun 2015
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
8.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
8.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
8.5
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
8.0
จำนวนคนลงคะแนน 2 คน


Cin Penprakai Saeong21 Jun 2015 - 13:27:21

Cin Penprakai Saeong
Mutia Shila21 Jun 2015 - 12:58:41

Mutia Shila
TEA_TEA21 Jun 2015 - 10:45:51

TEA_TEA
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by alyaa_dalta
Sujeong & Kei Lovelyz
#Jessica
::IM YOON AH::
Yoona...
Jessica_Birthday
SOOYOUNG-GG
Sulli F(x)!
Jung Sooyeon
SNSD-MR.MR
~SEUNGYEON~
เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ