AGNES MO 'Coke Bottle' Wallpaper by Nabila Fathiyya




0

   
0

   



AGNES MO 'Coke Bottle'
: : Wallpaper Name : : AGNES MO 'Coke Bottle'
: : Creator Name : : Nabila Fathiyya
: : Category : : Asian Star
: : Resolution : : 1920x1080 Pixel
: : File Size : : 877 KB
: : Vote : : 3
: : View : : 671 Times
: : Date Added : : 25 Nov 2014
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


anabelleferry03 Jan 2020 - 16:14:31
안전놀이터 ❤️❤️❤️
놀이터토토 ❤️❤️❤️

anabelleferry
AmandaSeomates Yoona26 Nov 2014 - 14:35:53

AmandaSeomates Yoona
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Nabila Fathiyya




เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ