Jessica Cool Wallpaper Wallpaper by Azahra_khansa
0

   
0

   Jessica Cool Wallpaper
: : Wallpaper Name : : Jessica Cool Wallpaper
: : Creator Name : : Azahra_khansa
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 904 KB
: : Vote : : 18
: : View : : 727 Times
: : Date Added : : 04 Nov 2014
: : Tag : :
: : Description : : Vote my wall and coment first !


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 2 คน


AmandaSeomates Yoona04 Nov 2014 - 15:20:06

AmandaSeomates Yoona
jungberry04 Nov 2014 - 12:53:46

jungberry
aina edited04 Nov 2014 - 12:17:08

aina edited
mantis_art04 Nov 2014 - 11:19:07

mantis_art
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Azahra_khansa
Yital !!
example 3
Example
Jessica My Ice Princess
TAENY TEXT
Jessica Blue Ocean
GG cool Wallpaper
Example 2
JUNG Sister
เว็บนี้มีการใช้งาน cookie
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ