Jessica Wallpaper by Overstawl
0

   
0

   Jessica
: : Wallpaper Name : : Jessica
: : Creator Name : : Overstawl
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 118 KB
: : Vote : : 45
: : View : : 682 Times
: : Date Added : : 05 Oct 2014
: : Tag : :
: : Description : : -We Are Always One- 8 + 1 = Complete 8 - 1 = 0


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 4 คน


verona putri essla08 Oct 2014 - 21:54:48

verona putri essla
yayecloud08 Oct 2014 - 20:15:54

yayecloud
erapaber08 Oct 2014 - 17:19:14

erapaber
AmandaSeomates Yoona06 Oct 2014 - 10:38:33

AmandaSeomates Yoona
PookLoveYoona05 Oct 2014 - 16:53:52

PookLoveYoona
FonandFahLoveSNSD05 Oct 2014 - 16:29:01

FonandFahLoveSNSD
darkimey05 Oct 2014 - 15:09:33
Simply cool

darkimey
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Overstawl
Seohyun
Suzy
Yuri
Suzy
Krystal
Romantic
ShinYeong
Bomi
GG
Qri