Amber Red Light Wallpaper by arra_yuii
0

   
0

   Amber Red Light
: : Wallpaper Name : : Amber Red Light
: : Creator Name : : arra_yuii
: : Category : : Graphic
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 397 KB
: : Vote : : 22
: : View : : 558 Times
: : Date Added : : 21 Jul 2014
: : Tag : :
: : Description : : cr = Carllton


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 3 คน


kookie22 Jul 2014 - 11:13:52

kookie
iamvote21 Jul 2014 - 17:46:51
woah

iamvote
AmandaSeomates Yoona21 Jul 2014 - 15:19:33

AmandaSeomates Yoona
dava_design21 Jul 2014 - 13:17:13

dava_design
elftantri21 Jul 2014 - 12:55:37
nice

elftantri
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by arra_yuii
Re-Share 'SharkManipulation' Graphic
::TAEYEON::
Dara
Taeyeon Ceci Magazine 'Manipulation'
Funny Hyomin-
Klee Krystal f(x)
Manipulation Art
Taeyeon Text ~