VictStal Red Light f(x) Wallpaper by arra_yuii
0

   
0

   VictStal Red Light f(x)
: : Wallpaper Name : : VictStal Red Light f(x)
: : Creator Name : : arra_yuii
: : Category : : Graphic
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 587 KB
: : Vote : : 20
: : View : : 543 Times
: : Date Added : : 21 Jul 2014
: : Tag : :
: : Description : : cr = Carllton


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 2 คน


kookie22 Jul 2014 - 11:14:23

kookie
jungberry21 Jul 2014 - 22:25:53

jungberry
wichuda21 Jul 2014 - 20:49:37

wichuda
iamvote21 Jul 2014 - 17:47:38

iamvote
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by arra_yuii
IU
*Taemin VS Minho*
Amber Red Light
Taeyeon Ceci Magazine [MANIPULATION]
Kongou-chan
Light Texture Yura~
Light Texture Yura [2]
\~Hyuna*