Graphic Wallpaper by angellyaputri
0

   
0

   Graphic
: : Wallpaper Name : : Graphic
: : Creator Name : : angellyaputri
: : Category : : Graphic
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 563 KB
: : Vote : : 14
: : View : : 477 Times
: : Date Added : : 03 May 2014
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
9.7
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
8.7
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
9.3
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
9.7
จำนวนคนลงคะแนน 3 คน


-vava karr-06 May 2014 - 17:33:23

-vava karr-
PookLoveYoona04 May 2014 - 14:22:55
WOW!!! so good.

PookLoveYoona
sun_sugar03 May 2014 - 23:36:28
Good Design

sun_sugar
angellyaputri03 May 2014 - 20:00:37

angellyaputri
gabrielaluisa03 May 2014 - 19:58:23

gabrielaluisa
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by angellyaputri