Masha!! Wallpaper by _zahwadesign
0

   
0

   Masha!!
: : Wallpaper Name : : Masha!!
: : Creator Name : : _zahwadesign
: : Category : : Cartoon
: : Resolution : : 1920x1080 Pixel
: : File Size : : 1159 KB
: : Vote : : 15
: : View : : 562 Times
: : Date Added : : 14 Apr 2014
: : Tag : :
: : Description : : ini aku ambil stock dari qaqa Annisa Muqinin


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
5.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
5.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
5.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
5.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


_zahwadesign20 Apr 2014 - 13:18:42
thanks

_zahwadesign
PookLoveYoona15 Apr 2014 - 18:37:23

PookLoveYoona
bubble tea15 Apr 2014 - 13:13:58
cute

bubble tea
-sashaqueen14 Apr 2014 - 15:55:24
Cute Masha!! Keren !!

-sashaqueen
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by _zahwadesign
cover FF
OrangeYoon
f(x) hot Summer