Wallpaper Kamen Rider Gaimu Wallpaper by aeffy_creative
0

   
0

   Wallpaper Kamen Rider Gaimu
: : Wallpaper Name : : Wallpaper Kamen Rider Gaimu
: : Creator Name : : aeffy_creative
: : Category : : Cartoon
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 537 KB
: : Vote : : 14
: : View : : 2190 Times
: : Date Added : : 16 Oct 2013
: : Tag : : Wallpaper,Wallpaer Kamen Rider,Wallpaper Kamen Rider Gaim,Wallpaper Kamen Rider Gaimu,kimin
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
9.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
8.3
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
7.7
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
8.3
จำนวนคนลงคะแนน 3 คน


tendosoji_rider-club10 Nov 2013 - 21:31:58

tendosoji_rider-club
alanttv20 Oct 2013 - 11:46:24

alanttv
AmandaSeomates Yoona16 Oct 2013 - 13:49:06

AmandaSeomates Yoona
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by aeffy_creative


Relatate Wallpaper