Tiffany Effect Wallpaper by chyndiclaudia
0

   
0

   Tiffany Effect
: : Wallpaper Name : : Tiffany Effect
: : Creator Name : : chyndiclaudia
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 309 KB
: : Vote : : 2
: : View : : 393 Times
: : Date Added : : 15 Oct 2013
: : Tag : :
: : Description : : ช่วยในการลงคะแนนเสียง :)


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
9.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
9.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
9.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
9.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


chyndiclaudia19 Oct 2013 - 07:02:14
Ok No problem @ShinYoung Thanks to votw ;)
Thanks @Widhi

chyndiclaudia
Widhi Lee Han Yoong215 Oct 2013 - 19:16:49

Widhi Lee Han Yoong2
ShinYoung15 Oct 2013 - 10:44:41
Cool
Sorry, only 2 stars

ShinYoung
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by chyndiclaudia
Lady Gaga Chibi Ver