K_Project Wallpaper by AmandaSeomates Yoona
0

   
0

   K_Project
: : Wallpaper Name : : K_Project
: : Creator Name : : AmandaSeomates Yoona
: : Category : : Art
: : Resolution : : 1600x1200 Pixel
: : File Size : : 1220 KB
: : Vote : : 5
: : View : : 677 Times
: : Date Added : : 20 Jun 2013
: : Tag : :
: : Description : : Please Vote My Wall Free Vote Back^^


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
5.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
7.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
7.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
8.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


PomPamLoveSeohyun20 Jun 2013 - 19:30:53
Good

PomPamLoveSeohyun
AmandaSeomates Yoona20 Jun 2013 - 12:46:28
thanks fina

AmandaSeomates Yoona
FinaDesign20 Jun 2013 - 12:30:35
i love you wall

FinaDesign
AmandaSeomates Yoona20 Jun 2013 - 12:18:31
thx for comment

AmandaSeomates Yoona
jover de castro20 Jun 2013 - 12:02:21
i love this anime

jover de castro
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by AmandaSeomates Yoona
#HappyKyuziziDay [HBD SUNGKYU]
••Girls Generation••
Jessica MR.MR
Jung Sister
INFINITE WOOHYUN ♥
CECI •• Tiffany Hwang
INFINITE F "LOVE SIGN"
YURI KWON
KRYSTAL F(x)
♥Jessica Jung♥In The Sky