SNSD in the Sky | Painting Wallpaper by ShinYoung
0

   
0

   SNSD in the Sky | Painting
: : Wallpaper Name : : SNSD in the Sky | Painting
: : Creator Name : : ShinYoung
: : Category : : Art
: : Resolution : : 1280x800 Pixel
: : File Size : : 298 KB
: : Vote : : 27
: : View : : 738 Times
: : Date Added : : 19 Jun 2013
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
5.8
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
6.6
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
6.8
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
6.4
จำนวนคนลงคะแนน 5 คน


KpoP_LoVers20 Jun 2013 - 15:26:54

Wow, is good Shinta

KpoP_LoVers
ShinYoung19 Jun 2013 - 20:47:07
THANK's

ShinYoung
YoungMin_Jo19 Jun 2013 - 20:46:08

YoungMin_Jo
Jo_Young19 Jun 2013 - 20:45:10
Cute

Jo_Young
Tina Safitri19 Jun 2013 - 19:57:28

Tina Safitri
ShinYoung19 Jun 2013 - 18:49:43
Thank's All

ShinYoung
PomPamLoveSeohyun19 Jun 2013 - 17:12:32

PomPamLoveSeohyun
sassy young ka19 Jun 2013 - 11:54:51
art wall

sassy young ka
ShinYoung19 Jun 2013 - 11:40:59
Thank's Nahya

ShinYoung
_Nahya Chan_19 Jun 2013 - 11:38:17
cute

_Nahya Chan_
ShinYoung19 Jun 2013 - 11:18:08
Thank's

ShinYoung
wanda19 Jun 2013 - 11:16:53
keren chingu

wanda
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by ShinYoung
SNSD :: I GOT A BOY
Tiffany :: Birthday #2
••HOT GIRL_HYOSUNG••
::IU:: With PSD
••SEOHYUN_CUTE GIRL••
TaeSun