Hungry angry birds Wallpaper by elftantri
0

   
0

   Hungry angry birds
: : Wallpaper Name : : Hungry angry birds
: : Creator Name : : elftantri
: : Category : : Graphic
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 185 KB
: : Vote : : 0
: : View : : 1060 Times
: : Date Added : : 11 Jun 2012
: : Tag : :
: : Description : :


Models
ภาพต้นแบบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมความคมชัดของภาพ
10.0
Technic
เทคนิคในการแต่งภาพ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน
10.0
Color & Position
การใช้สี การจัดวาง ความเข้ากันได้ องค์ประกอบ
10.0
Creative
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้าสรรค์ ความมีเอกลักษณ์
10.0
จำนวนคนลงคะแนน 1 คน


รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by elftantri
:Lee[T.S]road with super_junior
IU:One fine Day:on megazine
Super Junior :: MAGIC [09.2015] #1
A-Pink::NoNoNo !!3rd Mini Album
Super_Junior_HIGH_CUT_megazine
EXO :: Nature Republic :: Nov 2013 issue  HQ 2
::super junior::
::super_junior::
EXO For MCM [sept issue 2014]