Rainie Yang Cute Wallpaper by Liontin_LoversRainie Yang Cute
: : Wallpaper Name : : Rainie Yang Cute
: : Creator Name : : Liontin_Lovers
: : Category : : Asian Star
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 451 KB
: : Vote : : 0
: : View : : 554 Times
: : Date Added : : 19 Jul 2011
: : Description : :


รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter your Post