Poo Priya : Naughty Wallpaper by Silph
0

   
0

   Poo Priya : Naughty
: : Wallpaper Name : : Poo Priya : Naughty
: : Creator Name : : Silph
: : Category : : Thai Star
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 328 KB
: : Vote : : 0
: : View : : 2298 Times
: : Date Added : : 06 Sep 2007
: : Tag : : ปู ไปรยา สวนดอกไม้
: : Description : : วอลฯ ปู ไปรยา เป็นวอลฯ ในชุด สาวงามเอนกาย ภาพที่ 7 คร้าบ ^-^


รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by Silph
Baby V.O.X  3
Critical Moment of Lover
Ayumi Hamasaki - Because of you
Pey Panwad III
Mai Davika III
Pang Ornjira
Jeon Ji Hyun & The Bike
Kwan Usamanee : Mystic
Ayumi Hamasaki - Ballads
Kim Ki Bum &  Ayumi Lee


Relatate Wallpaper
[Fanmade]Contract sun ; สัญญาตะวัน / ปู ไปรยา สวนดอกไม้ / อรรคพันธุ์ น
Moonlight Mansion ; เคหาสน์แสงจันทร์ ปู ไปรยา สวนดอกไม้ ศรราม เทพพิทัก
Disko Girl : ปู ไปรยา สวนดอกไม้
ปู ไปรยา
Poo Priya III
Poo Priya II
Poo Priya