Cecilia Cheung - จางป๋อจือ Wallpaper by it530_08
0

   
0

   Cecilia Cheung - จางป๋อจือ
: : Wallpaper Name : : Cecilia Cheung - จางป๋อจือ
: : Creator Name : : it530_08
: : Category : : Korean Star
: : Resolution : : 1024x768 Pixel
: : File Size : : 67 KB
: : Vote : : 0
: : View : : 5538 Times
: : Date Added : : 11 Jul 2007
: : Tag : : Cecilia Cheung - จางป๋อจือ
: : Description : : Cecilia Cheung - จางป๋อจือ สวยดี


toon0000-00-00 - 00:00:00
sad

toon
รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Campaign for improving QUALITY of comments
- Commenting with texts will be a better way to cheer up and develop the creator more than only use emoticon.
- Commentators should comment about the "wallpaper" more than ask for vote back.
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter Your Post
 
Wallpaper by it530_08
มังกรน้อยเล่งนึ่ง ฉบับหลี่ยั่วถง
สีนวลชวนชื่น
ก๊วยพู้คนล่าสุด
มังกรน้อย - เซียวเล่งนึ่ง
หยางมี่ - หวางเจาจิน
ม่านประเพณี 2008
เฮ่าเย่ว์ - จันทร์เพ็ญแห่งทุ่งหญ้า
มารบูรพาน้อย
สาวน้อยภาพวาด
นุ่น วรนุช


Relatate Wallpaper