WINTER SONATA Wallpaper by ONIZUKAWINTER SONATA
: : Wallpaper Name : : WINTER SONATA
: : Creator Name : : ONIZUKA
: : Category : : Graphic
: : Resolution : : 800x600 Pixel
: : File Size : : 78 KB
: : Vote : : 0
: : View : : 8140 Times
: : Date Added : : 05 Jan 2006
: : Description : : Hobby+++


รณรงค์ ช่วยกันเพิ่มคุณภาพการคอมเม้น
- การคอมเม้นมีข้อความด้วย จะเป็นแรงใจและมีประโยชน์ในการรพัฒนาผลงานมากว่าลงอีโมเฉยๆ
- ควรคอมเม้นเกี่ยวกับภาพมากกว่าการขอ vote back
Comment
Name
Code กรอกตัวอักษร ตามภาพ
Enter your Post